Menu

Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13 2310889205 aspete_thess@aspete.gr

Κανονισμός σπουδών Π.Μ.Σ. (pdf)

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

 

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» λειτουργεί σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του ν. 4009/2011, του ν.3685/2008 «θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 σε συνδυασμό με τον κανονισμό λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εξειδικεύεται δε με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.


Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας οργανώνει και ρυθμίζει θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος που δεν εξειδικεύονται από την κείμενη νομοθεσία και αναλύει και συγκεκριμενοποιεί τους στόχους της ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης, τα περιεχόμενα σπουδών (curricula) και τους τρόπους υλοποίησης και επίτευξης της επιστημονικής προσφοράς επ΄ ωφελεία της Πολιτείας, της επιστήμης και των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) της Σχολής.

 

Άρθρο 2
Περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», το οποίο προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι ένα Πρόγραμμα σπουδών δια του οποίου επιδιώκεται η σε βάθος επιστημονική διερεύνηση και εξέταση θεμάτων, προβληματισμών και συνδυασμών οργανωτικών, σχεδιαστικών, ελεγκτικών, διαχειριστικών και αξιολογικών παραμέτρων, με επίκεντρο τις μαθησιακές και εκπαιδευτικές διεργασίες σε διάφορους κρατικούς και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).


Η επιστημονική παραγωγή γνώσεων και δεξιοτήτων επιτυγχάνεται με τη συνδρομή αναζητήσεων, υπαρξιακών θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων για την ανάλυση και επεξεργασία σύνθετων καθηκόντων αναφορικά με την ποιότητα, την καινοτομία, την οργάνωση και την προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών/τριών, προς εφαρμογή διαδικασιών Διοίκησης, Εκπαίδευσης και Οδηγητικής. Έτσι, επιδιώκεται η προσφορά γνώσεων και εμπειριών σε:

- θεμελιώδη ερωτήματα και ζητήματα της κοινωνικό-ιστορικής διαρθρωτικής και λειτουργικής σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης, οργάνωσης, διοίκησης και εξειδίκευσης.

- θεωρίες καινοτόμων παρεμβάσεων περί οργάνωσης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης σχολικής μονάδας και περί επίκαιρων εφαρμογών σε αναπτυξιακά, οργανωτικά και διαχειριστικά μοντέλα.
- ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και χαρακτηριστικών της εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οργανισμών και σχολείων.
- απαιτήσεις, προϋποθέσεις και επίκαιρα χαρακτηριστικά των διεργασιών μάθησης.
- προσεγγίσεις δραστηριοτήτων που σχετίζονται με καθοδηγητική, συμβουλευτική και επικοινωνιακή σχέση και συνεργατικότητα ως νέα απαραίτητα παιδαγωγικά και μαθησιακά εργαλεία.

 

Αντικείμενο – Σκοποί

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει ως αντικείμενο των παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου επιδιώκοντας οι πτυχιούχοι του να εξοικειωθούν και να εδραιώσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε καινοτομίες των Επιστήμων της Αγωγής και ιδιαίτερα στην σχολική ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση, καθώς και στη δημιουργία πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών μοντέλων. Περαιτέρω, να συμβάλει στην προαγωγή της έρευνας και στη δημιουργία νέων καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα επιδιώκει:
 • την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • την προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθμού και επιπέδου
Βασικοί σκοποί του Προγράμματος
- Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, επιστημονικής μεθοδολογίας και στρατηγικών για την παραγωγή εφαρμοστέων οργανωτικών και διοικητικών μοντέλων, εκπαιδευτικών πολιτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
- Η ενίσχυση των γνώσεων και των εμπειριών στη διοίκηση, ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση καινοτομιών στη σχολική μονάδα.
- Η αξιοποίηση των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών ευρημάτων σχετικά με την εκπαιδευτική ηγεσία, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την ενσωμάτωση νέων πρακτικών στην εκπαιδευτική πολιτική.
- Η βελτίωση της κατανόησης των πρακτικών ηγεσίας σε κοινωνικό, πολιτισμικό και θεσμικό επίπεδο.
- Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης τους για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων.
- Η εξοικείωση με την σχολική παραβατικότητα των μαθητών και μαθητριών και κριτική θεώρηση σειράς πρακτικών για τη διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική μονάδα και στην εκπαιδευτική κοινότητα.
- Η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της αξιολόγησης για την οργάνωση του μαθησιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων.

 

Άρθρο 3
Διοικητική Οργάνωση του ΠΜΣ
 

Όργανα Διοίκησης
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3685.2008 9ΦΕΚ 148/16-7-2008/τΑ) και τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ τα όργανα διοίκησης σε επίπεδο Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ.) β) η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Π.Μ.Σ.) και γ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.


α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών – φοιτητριών (μ/φ). Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών συμβουλευτικών επιτροπών, τον ορισμό μελών των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών- φοιτητριών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
β)Η Συντονιστική Επιτροπή ( Σ.Ε.) η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και απαρτίζεται από το Διευθυντή του ΠΜΣ ως πρόεδρο, και μέλη ΕΠ του Τμήματος τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης
γ)Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος ορίζεται το μέλος Ε.Π. που πρότεινε και επιμελήθηκε το Πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ.

Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου, της σχετικής εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης, και τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. Ειδικότερα:


α) συγκαλεί τη Σ.Ε. και προεδρεύει των εργασιών της

β) συγκαλεί την Ομάδα Διδασκόντων, προεδρεύει και εισηγείται για θέματα των αρμοδιοτήτων της

γ) μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, των αποφάσεων των επιστημονικών και διοικητικών οργάνων του Π.Μ.Σ. και εποπτεύει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων

ε) διαβιβάζει στη Διοικούσα Επιτροπή και στη Γ.Σ.Ε.Σ τις απόψεις της Σ.Ε. και της Ομάδας Διδασκόντων

στ) εισηγείται τη σύσταση των επί μέρους επιτροπών, εποπτεύει και συντονίζει το έργο τους και ενημερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ.

ζ) συντάσσει, σε συνεργασία με τη Σ.Ε., ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Προγράμματος και τη διαβιβάζει στην Διοικούσα Επιτροπή και Γ.Σ.Ε.Σ.

η) προεδρεύει και συντονίζει την οικονομική επιτροπή

 

Επιτροπές του ΠΜΣ
Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του ΠΜΣ, δημιουργούνται και λειτουργούν, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, οι κάτωθι επιτροπές, τα μέλη των οποίων ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
1. Επιτροπή επιλογής. Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης με βάση τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.).
2. Επιτροπή οικονομικής διαχείρισης. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών. Εισηγείται τα οικονομικά θέματα στην Γ.Σ.Ε.Σ και συνεργάζεται με τον ειδικό λογαριασμό και τα υπόλοιπα εντεταλμένα όργανα της σχολής. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχει απαραίτητα και εποπτεύει ο εκάστοτε Διευθυντής Σπουδών.
3. Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Αξιολογεί τη λειτουργία του ΠΜΣ και εισηγείται στη Συντονιστική Επιτροπή βελτιώσεις της λειτουργίας του.
4. Επιτροπή δεοντολογίας και εξετάσεων. Είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των διπλωματικών εργασιών, την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, τη λογοκλοπή εργασιών, κ.λπ.
 
Η θητεία των συμμετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζεται ως διετής με τη δυνατότητα ανανέωσης.
5) Ομάδα διδασκόντων. Η ομάδα διδασκόντων συνεδριάζει υποχρεωτικά στην αρχή και στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου και οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη συντονισμού του διδακτικού έργου. Πληροφορεί για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και εισηγείται επίλυση προβλημάτων.

 

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις Πρόσβασης
 

α) Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο ΠΜΣ «οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ελληνικού ή ξένου, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση Α.Ε.Ι. ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αφού όμως, προσκομίσουν την ισοτιμία του ακαδημαϊκού τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή άλλο).
β) Η γνώση ξένης Γλώσσας.
γ) Ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
 

1. Κατηγορίες υποψηφίων - προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων ομοταγών ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, της κείμενης νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.) ή η κατοχή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου ΑΕΙ.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων που προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος σύμφωνα με το α.4 του Ν. 3685/2008, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:
 • ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και
 • ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

2. Συνεκτιμώμενα προσόντα
Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τέτοια προσόντα είναι:
 • η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
 • η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση ή διοίκηση
 • η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (περιφερειακού διευθυντή προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντή και υποδιευθυντή σχολείου ή ΣΕΚ)
 • το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και είναι σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα
 • άλλο συγγραφικό έργο
 • η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου
 • η κατοχή πτυχίου δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής
 • η κατοχή πτυχίου Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. (Προπτυχιακών Προγραμμάτων, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΕΣΥΠ, ΓΕΤΕ)

Ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων των προσόντων των υποψηφίων περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
 
3. Υποβολή δικαιολογητικών
Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο ένα τουλάχιστον μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα αρχικής και τελικής επιλογής καθώς και για λοιπά θέματα, ενημερώνονται οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και από την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου ΑΕΙ
 • αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
 • άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ( Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ,ΤΕΙ κλπ) [εφόσον υπάρχουν]
 • μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]
 • βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτικό τομέα
 • βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση
 • άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα.
 
4. Διαδικασία επιλογής
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών της προκήρυξης, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των φακέλων κάθε υποψηφίου και συντάσσει πίνακες των υποψηφίων καταγράφοντας και την ειδικότητα σπουδών τους. Στη συνέχεια διαβιβάζει τους πίνακες και τους φακέλους των υποψηφίων στη Επιτροπή Επιλογής, η οποία έχει την ευθύνη και την εποπτεία των περαιτέρω ενεργειών και διαδικασιών της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Ε.Ε. ελέγχει τους πίνακες και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα αξιολογεί και συντάσσει τους αξιολογικούς πίνακες με βάση τις μονάδες του πίνακα προσόντων που ακολουθεί.
Ακολουθεί επιστημονική συζήτηση - συνέντευξη (Colloquium) που αξιολογείται με 20%, στην οποία προσέρχονται οι πρώτοι 35 του αξιολογικού πίνακα και όσοι ακολουθούν και έχουν συγκεντρώσει λιγότερα από 20 μόρια από τον τριακοστό πέμπτο (35).

 

5. Υπολογισμός προσόντων 

 

pinakas

 

 
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

 

Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στο ΠΜΣ προσφέρονται 9 μαθήματα, των οποίων οι τίτλοι δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τρία (3) μαθήματα κατά εξάμηνο και είναι όλα υποχρεωτικά. Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική ερευνητική εργασία, η οποία είναι επίσης υποχρεωτική. Επίσης, υποχρεωτικό χαρακτήρα έχουνκαι μονοήμερες ή διήμερες σεμιναριακές εκδηλώσεις καθώς και πρακτικές ασκήσεις που μπορεί να αποτελούν συνοδευτικό μέρος του Προγράμματος. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως στόχο την κάλυψη επίκαιρων θεμάτων ή την εμβάθυνση επιστημονικών ενοτήτων και είναι δυνατόν να υποσημειώνονται στο πιστοποιητικό αποφοίτησης.
Μαθήματα:
Κάθε μάθημα μπορεί να αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενότητα, αλλά μπορεί να είναι και το σύνολο δύο ή και περισσοτέρων συναφών ενοτήτων.

 

Συνοπτικός πίνακας μαθημάτων
pinakas2