Menu

Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13 2310889205 aspete_thess@aspete.gr

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α' ΚΥΚΛΟΥ 2015-2017

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ηγεσία και διοίκηση ολικής ποιότητας (Δ.Ο.Π.) στην εκπαίδευση: η περίπτωση του μοντέλου της μετασχηματιστικής ηγεσίας Αποστόλου Μαριάννα
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών Γυμνασίου, τα αίτια που τις δημιουργούν και οι τρόποι αντιμετώπισης τους Βασιλειάδης Παναγιώτης
Η διαχείριση των αλλαγών. Μια εμπειρική διερεύνηση του βαθμού αποδοχής της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία και πληροφορία από τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βαταμίδου Άννα
Η συμβολή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στη διαμόρφωση του εργασιακού κλίματος - μελέτη περίπτωσης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης Βλάχου Βασιλική
Ο θεσμός της μαθητείας: μια νέα οργανωτική στρατηγική μάθησης για την ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση Βοσνιάκου Ιωάννα
Η ανάγκη επιμόρφωσης του διευθυντή σχολικής μονάδας στις ΤΠΕ και στα MIS (Management Information Systems) Γαϊτανάκη Χριστίνα
Η Εκπαιδευτική Ηγεσία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το Μοντέλο Αριστείας EFQM Excellence Model και το Μοντέλο Αριστείας Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Γιαννιώτη Ευαγγελία
Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης Δεμερτζή Βενεδίμη
Ο ρόλος της διεύθυνσης του σχολείου στην βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο επαγγελματικό λύκειο Διαμαντίδης Βάιος
Η ηγεσία στην εκπαίδευση - τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών διευθυντών των δημοσίων σχολείων - Ζαλίδου Γεωργία
H διαμόρφωση θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα: ο ρόλος της ηγεσίας Κορωναίου Ιωάννα
Μετασχηματιστική ηγεσία, οργανωσιακή δέσμευση και επαγγελματική ικανοποίηση: Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μεταξύ τους σχέση Κουνή Ζαχάρω
Διερεύνηση της συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και κατάρτισης. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντινίδης Πέτρος
Οι στάσεις εκπαιδευτικών γενικού λυκείου απέναντι στους μαθητές που εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο Μαμάκου Παναγιώτα
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ σχολικής επίδοσης, αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας και κινήτρων για μάθηση, μαθητών Τεχνικών Λυκείων. Μπιλμπίλης Μόσχος
Η Διαχείριση του χρόνου στην άσκηση καθηκόντων των Διευθυντών ΕΠΑΛ και οι επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό τους έργο Ντίκου Ευδοξία
Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα Παπαδοπούλου Χαρίκλεια
Οργάνωση και διοίκηση των κέντρων συμβουλευτικής και προσανατολισμού Παραστατίδης Κωνσταντίνος
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1996 – 2016 Παταπάτη Ευφροσύνη
Αναγωγή της πραγματείας της Τέχνης του Πολέμου του Σουν Τσου, του θεμέλιου λίθου του σύγχρονου μάνατζμεντ, στην εφαρμογή του μοντέλου αριστείας EFQM στην Εκπαίδευση Σαπουντζάκης Κωνσταντίνος
Η συναισθηματική εμπειρία διευθυντών/τριων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: καταγραφή των συναισθημάτων, των πηγών και της διαχείρισης τους Φρόση Λαμπρινή
Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την άσκηση του έργου τους Χρήστου Πέτρος

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Δαπάνες εκπαίδευσης ανά κάτοικο: μια εμπειρική διερέυνηση πιθανότητας σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών Αμηράς Παναγιώτης
Αποτελεσματική Διοίκηση και Θεσμικές Οργανωτικές Προοπτικές των εργαστηριακών κέντρων: η περίπτωση του Ν. Θεσσαλονίκης Παρασκελίδης Χαράλαμπος
Η συμβολή του Διευθυντή - Ηγέτη στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου: απόψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών της διεύθυνσης Πλέσιας Γεώργιος
Κριτκή παρουσίαση και ανάλυση του μοντέλου αριστείας EFQM και η αξιοποίηση του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Σαμαρά Παναγιώτα
Διαχείριση Κρίσεων από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας: Οι περιπτώσεις της απειλητικής για τη ζωή ασθένειας και του βίαιου ή επαπειλούμενου θανάτου Τέρτη Άννα
Η διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. Το νομικό πλαίσιο και η εφαρμογή του μετά το 2010 Τζήμας Διονύσιος
Η σπουδαιότητα της αγωγής για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου: τα πρώτα σχολικά χρόνια και ο δάσκαλος σε ρόλο διευθυντή- καθοδηγητή -ενισχυτή στη διαδιακσία της μάθησης Τσιρακίδου Πελαγία

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...